Kwang-Jin Kim

Kwang-Jin Kim

  • Bio

Country: Korea, Republic of

Hometown: Pyeongcheng

Date of Birth: June 10, 1995

Sponsors: Giro, Head, Oakley

Coming soon.

Presented By